Mensen, naakt, kwetsbaar, teder en poetisch.Fascinatie voor het menselijk lichaam.Op zoek naar transparantie. Gevoelig voor sfeer en geraakt door het licht. Subtiliteit en ingetogenheid is belangrijk in mijn werk. 

 

 geboortejaar: 1968